Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

allblackeverything
Panie losie daj mi kogoś, kto nie zerwie róż w mym ogrodzie. Kogoś, kto nie zeżre jabłek wszystkich i ucieknie za morze.
— gdzie znajdę takiego?
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
5469 c607 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy — w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach

— poświatowska
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything
największa krzywda jaką możesz sobie zrobić to przywiązać się do kogoś 
— yś
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything

wypadałoby
zamknąć
za
sobą
drzwi

nikt nie lubi przeciągów

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything

odjąć 
kilka
niechcianych

słów / emocji / zdarzeń

dodać 
ciebie 
do 
siebie

arytmetyka ciszy

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything

nie 
tylko 
ściany 
mają
uszy

ludzie 
mają 
usta
ludzie 
mają
duszę

też 
chcą 
słuchać

chcą 
czegoś 
więcej

więcej czuć 
więcej być

dojść do
słowa

(nigdy do ściany)

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
allblackeverything
8951 4ca8 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko
7165 e540 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko

March 18 2015

allblackeverything
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
allblackeverything
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
allblackeverything
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viainsanedreamer insanedreamer

March 11 2015

4980 b1a2 390

fredamily:

Working girl 

instagram: fredamily Snap: fredamily

Reposted fromerial erial viakolanaminaryj kolanaminaryj
allblackeverything
2303 1953 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viakolanaminaryj kolanaminaryj
allblackeverything
9226 90af 390
Reposted fromparafina parafina viakolanaminaryj kolanaminaryj

February 01 2015

9175 ec0e 390
Reposted fromsunlight sunlight viabomdia bomdia
9914 4135 390
Reposted fromgoetze goetze viamendacious mendacious

January 26 2015

3209 91bf 390

x

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl